TIETOSUOJASELOSTE

1.Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Arja Oikarinen

Y-tunnus: 11896295

p. 050 4919492

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arja Oikarinen

 

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitolan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Kauneushoitola Arja Oikarinen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:

– asiakkaan nimi, syntymävuosi , puhelinnumero ja sähköpostiosoite

– ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa , mahdollisten kontraindikaatioiden selvittäminen joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin

– annetut hoidot ja hoidoissa käytetyt tuotteet ja laitteet

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta. Tiedot tallennetaan asiakasrekisterijärjestelmään. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Rekisterin haltija (Kauneushoitola Arja Oikarinen) ei siirrä tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain Kauneushoitola Arja Oikarisen henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. ATK:lla ja sähköisesti käsiteltävät tiedot, materiaali ja aineisto on suojattu teknisin keinoin. Mm. palomuurein, virusturvalla, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Paperiset lomakkeet säilytetään lukitussa kaapissa. Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta. Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

 

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kauneushoitola Arja Oikarisessa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.